Отменя се събитието на 2 септември

Поради неблагоприятните метеорологични условия, събитието на 2 септември се отменя.

Всички посетители, които имат закупени билети за днешния ден, могат да ги използват в останалите дни без допълнителна заверка. Моля на входа да информирате хостесите, че идвате с билет от 2 септември или от 1 септември.

Благодарим за разбирането.

Очакваме ви в останалите дни!  

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest